เมนูเว็บไซต์

เงิน

(ดู 3,534) | ยังไม่มีคอมเม้นท์.
หมวดหมู่ รูปภาพ ที่ชื่นชอบ - Update: Jan 24, 2012

“เงิน” . . . ซื้อบ้านได้ . . . . . . . . . . . แต่ซื้อ “ความอบอุ่น” . . . . . . . . . ไม่ได้

“เงิน” . . . ซื้อยาได้ . . . . . . . . . . . . แต่ซื้อ “สุขภาพ” . . . . . . . . . . . . ไม่ได้

“เงิน” . . . ซื้อหนังสือได้ . . . . . . . . . แต่ซื้อ “ความรู้” . . . . . . . . . . . . .ไม่ได้

“เงิน” . . . ซื้อตำแหน่งได้ . . . . . . . . .แต่ซื้อ “ความนับถือ” . . . . . . . . . ไม่ได้

“เงิน” . . . ซื้อ Sex ได้ . . . . . . . . . . .แต่ซื้อ “ความรัก” . . . . . . . . . . . .ไม่ได้

“เงิน” . . . ซื้อเพชรนิลจินดาได้ . . . . . แต่ซื้อ “ความงาม” . . . . . . . . . . ไม่ได้

“เงิน” . . . ซื้อความสนุกชั่วครู่ได้ . . . . แต่ซื้อ “ความสุข” . . . . . . . . . . . ไม่ได้

“เงิน” . . . ซื้อเพื่อนร่วมทางได้ . . . . . แต่ซื้อ “เพื่อนแท้” . . . . . . . . . . . ไม่ได้

“เงิน” . . . ซื้ออำนาจราชศักดิ์ได้ . . . . แต่ซื้อ “ปัญญา” . . . . . . . . . . . . ไม่ได้

“เงิน” . . . ซื้ออาวุธยุทธภัณฑ์ได้ . . . .แต่ซื้อ “สันติสุข” . . . . . . . . . . . . ไม่ได้

“เงิน” . . . ซื้อเมียที่สวยได้ . . . . . . . .แต่ซื้อ “แม่ที่ดีของลูก” . . . . . . . . ไม่ได้

แสดงความคิดเห็น